Risico op depressie en angst tijdig signaleren bij patiënten met nierfalen

Wetenschappelijk onderzoek

Nierschade is een groot volksgezondheidsprobleem. In Nederland zijn, zowel onder jongeren als ouderen, ruim 1,7 miljoen mensen met nierschade. Dit aantal neemt steeds meer toe.

In OLVG behandelen de afdeling Nierziekten en de dialyseafdelingen jaarlijks vele duizenden patiënten met nierschade. OLVG loopt voorop in het aanbod van zorg bij nierziekten en heeft veel ervaring opgedaan bij een multiculturele groep patiënten.

Behandelaanbod personaliseren

Eerder onderzoek in en door OLVG heeft aangetoond dat angst en depressie bij patiënten met nierfalen tot meer ziektelast en sterfte leidt.

Patiënten met nierfalen moeten een behandelaanbod op maat krijgen. Want one size does not fit all: met verder onderzoek wil het onderzoeksteam het behandelaanbod personaliseren. Waarbij zo nodig ook psychische klachten mee behandeld worden. Er is een dringende noodzaak om een methode te ontwikkelen om verschillende typen depressies en angsten bij patiënten met nierfalen beter te herkennen en te behandelen. Daar wil het OLVG-onderzoeksteam onder leiding van Dr. Birit Broekman, bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie en Dr. Carl Siegert, internist-nefroloog in 2024 een onderzoek voor doen.

Een nieuw te ontwikkelen, korte, eenvoudige vragenlijst gaat direct impact hebben om klachten van depressie en angst bij patiënten met nierfalen met een multi-etnische achtergrond veel beter te herkennen. En aangeven welke zorg aanvullend nodig is voor patiënten met mentale en lichamelijke klachten. Door deze verbetering van zorg verwacht het onderzoeksteam betere uitkomsten voor de patiënt en kostenreductie voor alle zeven Santeon ziekenhuizen.

Beter resultaat voor patiënt als lichamelijke en mentale klachten samen worden aangepakt

Mensen die met nierziekten te maken krijgen, worden geconfronteerd met levensvragen als ‘hoe nu verder?’.    De gevolgen zijn vaak niet of moeilijk te overzien. Omdat patiënten met nierfalen vaak veel lichamelijke klachten hebben, blijven klachten van depressie en angst vaak onopgemerkt voor hun behandelteam. Daarbij verschilt het voorkomen en de impact van deze klachten sterk tussen patiënten van verschillende etnische achtergronden. 

Dr. Birit Broekman, bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie in OLVG:

'Door middel van wetenschappelijk onderzoek wil ik de relatie tussen lichamelijk functioneren en psychiatrische klachten verder begrijpen en de risico- en beschermende factoren in kaart brengen. Vanwege het grote volume en de grote diversiteit aan patiënten kan dit heel goed in OLVG.'

Voor dit 1 jaar durende onderzoek is € 50.000 nodig. Dit zijn de kosten om een arts in opleiding (promovendus) het onderzoek te kunnen laten uitvoeren. Stichting Vrienden van OLVG wil hieraan bijdragen. Help je mee?